The Blue Zones, mening och livsstil

Söderhamn 7 mars 2019

Dan Buettner är en forskare som har rest kring världen med ett forskarteam åt National Geographic för att hitta intressanta mysterier och försöka lösa dem. Ett av mysterierna var att identifiera platser där världens äldsta befolkningar lever, dvs där människor tenderar att leva längre och vara friskare än på andra ställen. Så småningom lyckades de identifiera fem regioner där människor levde signifikant längre än på andra ställen i världen. De har sedan undan för undan identifierat vilka faktorer som är gemensamma för dessa områden, de sk Blue Zones där människor blir äldre och det finns fler centenarians, dvs fler 100-plussare än på andra platser. Specifikt har de även undersökt hur de som blir riktigt gamla där levt sina liv.

The Blue Zones är spridda över världen och finns i Asien på Okinawa i Japan, i Loma Linda i Kalifornien, i Italien på en del av Sardinien som heter Barbagien, på den grekiska ön Ikaria och på Nicoyahalvön i Costa Rica.

Generellt är the Blue Zones natursköna soliga platser i bergiga områden en bit från kusten. Ju brantare geografi i regionen desto friskare och äldre verkar befolkningen bli, om de i övrigt har Blue Zone faktorer på plats. De lever nära naturen, med tillgång till naturlig egenodlad eller närodlad mat och är mer eller mindre ständigt i rörelse. Det här är inte människor som strävar efter att leva länge och hälsosamt, det är snarare deras miljö och kultur som skapar optimala förutsättningar för ett hälsosamt liv. Forskarteamet har bl a identifierat att deras miljö ger dem puffar att i genomsnitt röra på sig ca var 15:e minut under en vanlig dag.

De lever aktiva liv med täta sociala kontakter och sköter sina små jordbruk eller trädgårdstäppor själva ända tills de dör. Varje dag finns det något att kliva upp till, som känns viktigt och meningsfullt som de kan engagera sig i under dagen. Deras vardagar fylls av aktiviteter, socialt utbyte och stunder av återhämtning.

Gemensamma livsstilsfaktorer i the Blue Zones enligt Dan Buettner

Move– rörelse som ett naturligt inslag I din vardag hela dagen
Purpose – Att veta att du har något som känns viktigt och meningsfullt varje dag, bidrar till hälsa, lycka och 7 års längre liv i snitt.
Down shift – olika sätt att vila och återhämta sig är inbyggt i dagsrutinerna
80% rule- Sluta äta innan du är proppmätt och ät det minsta målet tidig kväll
Plant based – i huvudsak plantbaserad kost. En stor del är olika bönor, mycket grönsaker och frukt, kött i små mängder oftast bara en gång per vecka.
Wine – närodlat med mycket flavonoider och lite socker. Regelbunden och måttlig konsumtion och alltid socialt och/eller till måltider
Belong- att höra till ett community som bygger på tro eller andlighet
Loved ones first – nära familjerelationer
Right tribe- starkt och tryggt social nätverk, hitta ditt gäng, your tribe

En av de starkaste faktorerna som identifierats är det forskarna kallar sense of purpose, Vilket ungefär motsvarar upplevelse av meningsfullhet. Meningen med livet är ju en av de stora existentiella frågorna, en fråga som det sannolikt inte finns något generellt svar på. De människor som känner större meningsfullhet i sin vardag har visat sig ha bättre hälsa, uppleva mer välbefinnande och mer lycka.

Forskare har även undersökt skillnaden mellan att söka mening och söka positiva känslor som lycka. Man har då funnit att de som fokuserar på att de ska känna lycka har svårare att göra det – dvs att det till och med kan slå tillbaka och bli svårare, medan de som istället lägger fokus på att planera och göra saker de brukar må bra av tenderar öka sin upplevelse av lycka välbefinnande. Som vanligt är det alltså viktigare att utgå från sina beteenden än att försöka fokusera direkt på sina känslor.

En studie från 2018 av Pninit Russo-Netzer har undersökt sambandet mellan att prioritera mening i livet (dvs göra saker som upplevs meningsfulla) och upplevelse av meningsfullhet och kunnat påvisat starka samband. De fann även att prioritera mening hade samband med livstillfredsställelse, lycka, positiva emotioner, känsla av sammanhang, och på ett sätt som tillförde en effekt utöver vad att prioritera beteenden som “bara” är förknippade med positiva känslor tillförde.

Såklart är sambandsstudier inte studier som kan påvisa orsak och verkan, men vi har sannolikt inget att förlora på att prioritera meningsfullhet i vår vardag. Gör jag saker jag brukar uppleva som meningsfulla är det rimligt att jag upplever mer meningsfullhet, än att bara tänka att jag vill känna meningsfullhet.

Mening kan vara ett svårt ord att förhålla sig till och jag tror att vi kan tänka att mening är något ligger nära våra värderingar, det som känns viktigt för oss. Om vi prioriterar sådana aktiviteter i våra dagliga handlingar upplever vi sannolikt mer av meningsfullhet, välbefinnande och tillfredsställelse.

Vad kan vi då göra för att ta fasta på något av livsstilen i the Blue Zones, och för att öka våra chanser att leva långa meningsfulla liv?

Gör rörelse till en naturlig del av din vardag, bryt av sittande med lite rörelse då och då under din arbetsdag och vid TVn. Gör saker du tycker om och gärna som känns meningsfulla i ett större sammanhang där du kanske bidrar till något utöver ditt personliga välbefinnande. Tänk t ex att du försöker få med andra i rörelse på din arbetsplats, då blir det samtidigt en social aktivitet. Låt ditt familjeliv och sociala liv vara viktigt. Håll dina nära vänner nära dig, det tar tid att få nya nära vänner (Enligt en amerikansk studie tar det i snitt 94 timmar av umgänge för vuxna att bli ytlig vän med någon som är en bekantskap, ytterligare 164 timmar att bli en vän och 100 timmar till för att bli en nära vän!). Hitta ett större nätverk av människor du trivs med, en förening, ett samfund eller liknande och gör saker tillsammans. Se till att alltid skapa utrymme för en stunds återhämtning och nedvarvning. Gör mat och ev. vindrickande socialt och var sparsam med båda delarna. Använd naturliga råvaror som du tillagar och processar själv och undvik industriellt framställda livsmedel i så hög utsträckning som möjligt. Ät fisk och skaldjur en par gånger per vecka och kött max en gång i veckan.

Eller så ser vi bara till att flytta till soliga bergstrakter. Där odlar vi grönsaker och dricker vin i goda vänners lag – och självklart springer vi i bergen så ofta vi bara orkar och sen slänger vi ut TVn.

?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *