Om livet och löpning

En droppe lycka

Webbsidan Motionzonen och Äventyr i vardagen startade som en enkel dagbok och fotoalbum för mig och Lotta där vi samlade våra vardagsäventyr. Genom att andra visade intresse för våra vardagsäventyr blev det mer som en fotoblogg. Jag fick även en plats att beskriva och samla intrycken från olika lopp jag deltagit i under fliken Race Reports. När vi i slutet av november 2017 nästan var framme vid vårt vardagsäventyr nummer 100 bestämde mig för att fortsätta skriva i en blogg Om livet och löpning.

Tanken med bloggen är att skriva om sånt som intresserar mig och som känns utvecklande att sätta ord på. Teman som livsstil och värderingar, träning och stress, lycka och välbefinnande, vanor och beteendeförändringar, motivation och drivkrafter, prestationer och återhämtning, hälsa och vitalitet och såklart om löpning som är den aktivitet som jag håller närmast hjärtat.

Mycket av det här är ju även saker jag jobbar med dagligen i mitt arbete som psykolog och som jag själv i mitt eget liv brottas med.

Bloggen har blivit ett viktigt sätt för mig att samla ihop mina tankar runt olika teman och dela med mig av dem på ett förhoppningsvis begripligt och inspirerande sätt. Dessutom är det helt i min värderade riktning och stämmer med vad jag en gång bestämde mig för när jag pluggade på psykologprogrammet, att bidra med praktisk och lättillgänglig psykologi.