Om passion och känslan av att leva

Söderhamn 21 januari 2019

I ett tidigare inlägg har jag beskrivit grit, en slags beslutsamhet och jävlar anamma som får dig att oavsett svårigheter, anpassa dig och kämpa vidare, En av de komponenter som krävs för att kunna nå grit, är enligt forskaren Angela Duckworth passion. Själv har jag länge varit övertygad att passion även är en väg till att uppleva livet starkare och intensivare.

Vad är då en passion?

Passion är enligt ordböcker synonymt med lidelse och passion har mängder av olika definitioner och beskrivningar där den gemensamma nämnaren är starka, intensiva och ibland överväldigande känslor som driver på beteendet i en viss riktning och som även är förknippade med lidande. Kanske kan man se en viss grad av lidande som en förutsättning för passion.

pas·sion (păsh′ən)

Strong or powerful emotion: a crime of passion.

A powerful emotion, such as anger or joy: a spirit governed by intense passions.

Boundless enthusiasm: His skills as a player don’t quite match his passion for the game.

The object of such enthusiasm: Soccer is her passion.

Middle English, from Old French, from Medieval Latin passiō, passiōn-, from Late Latin, physical suffering, martyrdom

Synonyms: passion, fervor, fire, zeal, ardor

Jag väljer en i huvudsak positiv definition på passion och tänker att passion är något jag kan odla eller skapa genom ett (i andras ögon) onormalt eller överdrivet intresse för något. Genom att ägna mer tid och intresse för något än vad genomsnittspersonen gör kan jag lära mig mer om något och få tillgång till starkare känslor och upplevelser, delvis för att jag fått ansträngt mig mer, fått offra mer, i någon mån kanske också lidit mer för mitt intresse.

I ultralöpningssammanhang är det välkänt att det är viktigt att du har tänkt på dina egna personliga skäl till varför du vill syssla med ultralöpning och att inför varje lopp eller ultralånga löpsträcka klargöra varför du vill genomföra just det här loppet eller den här sträckan. Om jag vet vilka mina varför är, gör det att jag har tillgång till starkare motivationsfaktorer när de verkligen behövs, de är mina förklaringar för mig till min passion. Om du vet vilka dina varför är, hittar du grunden till det som är din passion. I boken How Bad Do You Want It! beskriver Matt Fitzgerald hur atleter klarar att fortsätta pressa sig vidare trots extrema nivåer av upplevd ansträngning, just för att de lärt sig förknippa att göra sitt absolut bästa med ett starkt personligt värde. Han menar att det i första hand handlar om det som kallas inre motivation, där belöningen främst kommer inifrån.

Inom neurovetenskapen har man de senaste åren lärt sig mer om hur upplevelsen av ett starkt värde motiverar människor. På University of Pennsylvania har en forskargrupp ledd av Oscar Bartra identifierad ett område i hjärnan som de kallar Brain Valuation System (BVS) och som blir intensivt aktivt när en person blir exponerad för eller tänker på något som hen upplever som riktigt viktigt och som triggar starka känslor. Desto aktivare BVS är, desto mer är personen både villig att kämpa för och lida för att uppnå det. Det finns även ett system i hjärnan som kallas Brain Reward Circuit (BRC) som BVS överlappar med. Om vi förväntar oss en (känslomässig) belöning, får vi smaka en liten aning på känslan i den belöningen genom att BRC skickar ut lite dopamin i hjärnan, vilket gör oss benägna att fortsätta kämpa vidare för vår inre belöning.

Forskarna tycker dock det är lite besvärligt att det är den personliga meningen som gör det lättare att uthärda lidande, stället för att det är något mer generellt. Jag tänker istället att det är det individuella som gör det spännande. När jag läste Catra Corbett´s bok Reborn on the Run, beskrev hon sin viktigaste personliga mening med att vara ultralöpare att hon genom löpningen skapade sig en ny identitet, som rymde all hennes äventyrslusta och positiva galenskap, något hon behövde för att kunna släppa sin identitet som missbrukare. Under många av de tuffaste loppen och under de rekordsträckor hon genomför, motiverar hon sig själv att fortsätta springa, genom att tänka på viktiga personer i hennes liv som inte längre finns kvar i livet. Hon tänker då att hon springer för dem som inte längre kan, te x hennes pappa som var löpare och som dog innan han fyllt 50 år. På hennes mössa står det ofta “Running 4 those who can´t”.

För att odla din passion behöver du hitta ett intresse eller en aktivitet som känns åtminstone en aning utvecklande, givande, spännande eller engagerande eller allt på samma gång. Ge dig själv mer tid att ägna dig åt det, säg till dig själv att du vill göra ditt intresse till något du verkligen prioriterar. Lägg samtidigt tröskeln lågt initialt om det är något nytt du lär dig och ge dig själv chansen att få förknippa aktiviteten med positiva känslor, skippa lite TV-tid en kväll i veckan, eller kliv upp tidigare på morgonen en dag i veckan. Så småningom kan du höja ambitionsnivån och lägga ner mer tid och engagemang. Vid det laget börjar det också bli viktigare att ta reda på vad du värderar i aktiviteten.

Jag tror det är viktigt att komma till den nivån där vi även får uppleva någon slags extra ansträngning eller uppoffring, få en upplevelse av att passionen kostar något, att det blir något av en lidelse. Något vi kämpat för uppskattar vi mera än något vi bara fått oss serverat. Vi uppskattar även de vardagliga sakerna som en helkväll i TV-soffan, eller att ligga kvar i sängen lite längre på morgonen betydligt mer om vi inte gör det varje dag. Även det vardagliga blir därigenom värdefullare för oss.

Just nu försöker jag att odla en passion för skrivande. Det känns utvecklande, engagerande och lite spännande, men jag kan inte säga att det hunnit bli en passion. Antagligen har jag inte hunnit kämpa tillräckligt mycket för att få den upplevelsen, inte hunnit uppoffra tillräckligt. Min största och viktigaste passion är framförallt löpning, främst i naturen. Löpningen ger mig så oerhört mycket kontakt med sånt som är mina viktigaste värden, i form av naturupplevelser, egen tid, gemenskap, hälsa, nya mål, upplevelse av att övervinna svårigheter, flytta mina gränser och uppleva starka känslor. Även att vara i naturen på andra sätt är viktigt i mitt liv och alla typer av aktiviteter som leder till naturupplevelser har därigenom blivit värdefulla. En bonus tänker jag är att naturen också har egenskaper som gör kontrasterna tydligare. Ett bad i havet på vintern, är en stark upplevelse som får mig att uppskatta värmen inomhus desto mer. Att springa i solen är en upplevelse som får mig att uppskatta vatten, vila och skugga betydligt mer. Mer passion ger mig så mycket mer möjligheter att känna och uppskatta livet.

More passion-please!

?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *