Hur hittar du din inspiration?

Söderhamn 13 september 2019

Blir du inspirerad av saker du läser och bilder du ser på sociala medier?

Jag blir det definitivt och en av de största anledningarna till att jag följer diverse multisportare, ultralöpare, fridykare, extremsport- och naturfotografer är att jag vill känna inspiration. Det ger mig energi och väcker lust i mig att uppleva saker. Eftersom jag själv har en har en webbsida och en blogg kollar jag då och då vilka inlägg som har flest besökare. Den rubriken som fått klart mest views av alla, kanske 5 gånger fler views än något annat inlägg är Inspiration. Under den rubriken har jag samlat egna foton jag gillar och som på något sätt känns inspirerande för mig, kanske för de är förknippade med positiva minnen. Det är inget jag uppdaterar speciellt ofta, så antagligen är det själva ordet inspiration som får många att klicka på rubriken. Det gjorde mig lite nyfiken och fick mig att undra lite över vad det är som gör att så många klickar på inspiration. Vad är det med det begreppet som triggar oss? Som psykolog blir jag intresserad av vad inspiration är – egentligen.

För att försöka förstå begreppet lite mer än bara som vi allmänt förstår det läste jag ett antal forskningsartiklar. Framförallt är det en psykolog och forskare som heter Todd Thrash som engagerat sig och gjort en mängd olika studier och forskningssamarbeten runt inspiration, kreativitet och välbefinnande.

Längre tillbaks har inspiration ofta förknippats med något mer utomvärldsligt, något gudomligt, mystiskt och utifrån kommande. Författare talar t ex om sin musa. Det sker plötsligt något med oss som får oss att se saker på helt nytt sätt, vi får en insikt och tillgång till ett kreativt flöde som känns nytt och avskilt från det vi nyss hade tillgång till mentalt. I det läget blir vi inspirerade att på något sätt agera, att göra något med vår nyfunna inspiration, att föra den vidare. Inspiration har även förknippats med att få tillgång till något i vårt omedvetna, att vi blir fria från mentala spärrar som frigör något som redan finns i oss men då varit otillgängligt för medvetandet.

Här sammanfattar jag lite av forskningen runt inspiration

Inspiration går att mäta med en skala där du får skatta hur ofta och hur starkt olika aspekter av inspiration upplevs: om du generellt känner inspiration, om du upplever något som inspirerar dig, om du blir inspirerad att göra något.

Inspiration går att skilja från andra begrepp som insikt, motivation, kreativt idéskapande.

Inspiration består av tre olika delar som fångar innebörden och kan skilja inspiration från andra psykologiska begrepp: evokation, motivation och transcendens.

Evokation handlar om att något triggar, dvs det handlar inte om en ursprunglig vilja eller ett fritt val. Den inspirerande triggern väcker motivation, ger energi och riktar energin mot något. Det som energin riktas mot har transcendenta eller överskridande delar, vi får tillgång till något nytt eller ser något på ett helt nytt sätt.

För att bli inspirerade behöver vi vara tillgängliga för inspiration. Dels har det visat sig att vissa egenskaper gör oss mer inspirerbara, dels gör vissa tillstånd att vi lättare inspireras.
När vi är inspirerade förstärks också vissa egenskaper och tillstånd hos oss.

Ett exempel som för mig gav inspiration, dvs väckte positiv affekt, riktade energin och gav mig ett nytt lite omvälvande perspektiv var när jag lyssnade på Husky podcast där Louise Östberg berättade om när hon gjort 365 enkla äventyr på ett år. Jag kände direkt att det fanns något fantastiskt i det som slog an något hos mig. Efter att diskuterat det med min fru och hon blev minst lika inspirerad som jag, föreslog hon att vi skulle göra 50 vardagsäventyr på ett år. Det mynnade ju sedan ut i våra 100 vardagsäventyr och ett lite nytt sätt att förhålla oss till vår vardag, en form av nyväckt insikt som överskred det vi förr var medvetna om och ledde till att vi mer eller mindre blev drivna att agera på nytt sätt.

Det personlighetsdrag som har starkast samband med att lättare bli inspirerad är öppenhet (Openness for Experience). Öppenhet ingår i det man kallar för Big Five, som hör till de fem mest välbelagda personlighetsdimensionerna inom psykologisk forskning. Andra egenskaper och tillstånd och som har samband med att uppleva mer inspiration är positiv affekt, optimism, självuppskattning, kreativitet och bemästrande, där framförallt positiv affekt framhålls i senare forskning.

Om du är en person med hög grad av öppenhet är du generellt mer mottaglig och öppen för nya erfarenheter. Du gillar att lära sig nya saker, att prova på och uppleva nya saker, du har oftare livlig fantasi, är kreativ och i nära kontakt med dina känslor. Det innebär även att du lättare triggas av nya och intressanta idéer och att du oftare är intresserad av olika typer av konst.

Positiv affekt handlar om att ha känslor som ger upplevelse av energi och vitalitet. Olika former av positiv upphetsning som t ex att känna sig alert, intresserad, nyfiken eller begeistrad.

Självuppskattning är det vi oftast förknippar med god självkänsla. Att ha förmåga att lita på dig själv och inte påverkas så mycket av vad andra tycker och tänker om dig gör att du är mindre benägen styras av egna och andras godtyckliga begränsningar.

Tillsammans utgör de här personlighetsdragen och tillstånden något som kan kallas inspirerbarhet. Att vara inspirerad är ett mer eller mindre tillfälligt tillstånd som i sin tur ökar livstillfredsställelse, positiv motivation, vitalitet, fokus, kreativitet och uthållighet.

Ett klassiskt talesätt från Tomas Edison ”Kreativitet är en procent inspiration och 99 procent perspiration” har använts för att tona ner betydelsen av inspiration. Det stämmer i den bemärkelsen att ansträngning är något som alltid krävs för att kunna producera något av värde. Det forskningen runt inspiration visar är att perspiration och inspiration bidrar med olika delar, och att ansträngningen ofta är en förutsättning för att fortsätta bli inspirerad.

Inspirationens funktion kan ses som länken mellan å ena sidan upplevelsen och insikten (att vi blir inspirerade av något), och å andra sidan det kreativa agerandet (att vi blir inspirerade till något) . Vidare kan inspirationen delas in i tre olika typer: extension (utsträckning, förlängning), aktualisering och expression(uttryckande).

Extension rör att inspireras av något så att du själv motiveras att göra något liknande på eget sätt. Som när jag och Lotta inspirerades av Louise Östbergs 365 äventyr, att formulera det på vårt eget sätt och göra gemensam sak runt våra 100 vardagsäventyr.

Aktualisering rör att uppleva dig få en eller flera idéer eller insikter och sedan vilja utveckla det vidare. Som min insikt att många gånger fler personer hade klickat på inspirationsrubriken på min hemsida och det inspirerade mig att läsa på och att skriva om inspiration.

Expression rör en plötslig insikt om något, den perfekta formuleringen, melodin eller motivet som en upplever att den eller det måste fångas och uttryckas direkt för att inte försvinna. Ett exempel jag kommer att tänka på är när jag gick psykologprogrammet och kämpade med att förstå alla gamal psykologiska teorier. En natt vaknade jag av av en dröm där jag fick ett brev där det stod att det undermedvetna är en omedveten verklighet. Jag kände att jag bara var tvungen att skriva ner det för att inte glömma det. Det kändes i det ögonblicket som en helt ny insikt och jag blev inspirerad att diskutera det ingående med några kursare.

En av de upplevelser jag själv på senare år upplevt som mest inspirerande, i termer av att det fått mig att se saker på ett nytt sätt och även att agera på det, var då jag sprang TEC 100 2018 . När jag såg de tappra själarna som sprang TEC 200, dvs 32 mil, de som börjat springa ett dygn före oss andra, föddes en tanke i mig, att någonting som jag trott varit omöjligt faktiskt skulle kunna vara möjligt. Resultatet av det blev, via en kedja av andra inspirande upplevelser, att jag året efter själv sprang TEC 200. Det var något som blev en totalt omvälvande upplevelse för mig som lett till att jag tror jag kan klara vilket galet ultralopp som helst, bara jag förbereder mig tillräckligt.

För att underlätta att bli inspirerade behöver vi alltså jobba på vår öppenhet för nya erfarenheter, ta till oss av det vi möter i vår vardag. Vi behöver vara öppna för att agera på det som väcker något i oss: musik, konst, litteratur, vetenskap, nya människor, nya miljöer, nya aktiviteter och nya utmaningar. Nyfikenhet, intresse och engagemang kan hjälpa oss, allt som väcker positiva känslor i oss och alltså ökar vår positiva affekt, gör oss mer benägna att något väcks i oss och att dessutom ta det vidare. Något som får oss att se på världen och våra möjligheter på ett nytt sätt och som vi sedan kan agera vidare på för att uttrycka vår nya insikt. När vi är inspirerade upplever vi livet intensivare och med mer positiva känslor, vi tar för oss mer av livet.

Hoppas jag inspirerat lite till att låta er inspireras. Det vore kul att höra lite om hur ni hittar er inspiration och vad det leder till.

?

PS! Inspirationsforskningen innehåller hel del andra saker jag skulle vilja berätta om. För att inlägget inte ska bli för långt tänker jag återkomma till det längre fram. DS!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *