Våra 4000 veckor

Sandarne 9 november 2022

De flesta av oss har ungefär 77 år eller 4000 veckor på oss i livet som vi minns och någorlunda kan påverka. I ett lite större perspektiv är vi alla som lever nu snart döda och bortglömda. Jag tänker att inget spelar egentligen någon roll mer än att det liv vi lever är meningsfullt när vi lever.  Läs mer