Swimrunbilder 2016

Här kommer jag undan för undan lägga in swimrunbilder uppdelat på olika turer som vi gjort. Nedanstående runda var en fantastisk eftermiddag 3 augusti då vi körde stora delar av Skärgårdsutmaningen som en generalrepetition två dagar före loppet.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •